Guangzhou Qiming Paper Co., Ltd


Address: No.2 Zhu Tang the 3rd Road, Zhujiang Jiedaoban, Wan Qing Sha Town, Nansha Area, Guangzhou City, China

Tel: 020-8494-9777

Email: qimingone@huashipaper.com


WeChat

micro-blog

Driving Directions

1. From the starting point to the direction of the south,take the 170 meters along Tianfu Road and turn left into Huangpu Avenue.

2. Drive along the Huangpu Avenue for 1.1km,turn slightly to the right to enter the Keyun Road Huangpu Avenue Interchange.

3. Drive along the Keyun Road Huangpu Avenue for 470 meters,and go straight to Keyun Road.

4. Drive along the Keyun Road for 4.8km,turn slightly to the right and enter Nansha harbour expressway.

5. Drive along Nansha harbour expressway for 29.3km,towards Humen/Shenzhen/Huangge/Nansha, turn slightly to the right.

6. Drive along the ramp for 1.2 kilometers,exit at Yuwotou/Nansha District Government/Panyu Avenue South/Nansha City Exit,turn right to take the ramp.

Bus And Subway Line

Subway Line:

1. Take Subway Line 4 and go through 14 stations to reach Jiaomen Station.

Bus Line:

1. Take the bus No. 2 from Jiaomen Metro Station and pass through 19 stations to Zhujiang Street Station.

2. Take the 22 South Road and go through 4 stops to reach the Ryloon Station.

Online Message

  • *Required
  • *Required
  • *Required